پذیرش و استقرار

مرکز رشد زیست‌فناوری رویان به دنبال جذب گروه‌هایی است که با برخورداری از توانمندی‌های علمی حاصل از پژوهش‌ها و یافته‌های آزمایشگاهیِ در کنار تمایل به کارآفرینی، قصد دارند کسب‌وکاری را راه‌اندازی کرده یا آن را توسعه دهند. این گروه‌ها با درخواست پذیرش در مرکز رشد و پس از طی فرایندهای پذیرش می‌توانند از خدمات حمایتی مرکز رشد برخوردار شوند.

مزایای استقرار در مرکز رشد برای واحدهای فناور
  • در اختیار گرفتن فضای کاری با تخفیفات ویژه و خدمات اداری عمومی
  • قرارگیری در فضایی پویا و هم‌افزایی از طریق ارتباط با سایر واحدهای نوآور و بهره‌مندی از نظرات و فرصت‌های همکاری با واحدهای دیگر
  • دسترسی به دوره‌های آموزشی برای آشنایی واحدها با فضای کسب‌وکار
  • دریافت خدمات مشاوره مالی، حقوقی و خدمات آزمایشگاهی، کمک به فرایند دانش‌بنیان شدن شرکت‌ها
  • امکان دریافت کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری
  • معرفی محصولات واحدهای فناور مستقر به سازمان‌ها و ذینفعان طی جلسات و نیز حضور در نمایشگاه‌ها
  • کاهش ریسک فعالیت با بهره‌گیری از تخفیف‌ها و فرصت‌ها

روند پذیرش واحدها در مرکز رشد
واحدهای متقاضی اعم از اشخاص، گروه‌های کاری یا شرکت‌های دارای ایده محوری (خدمت یا محصولی است که واحد فناور قصد دارد طی مدت استقرار در مرکز رشد خلق کند یا توسعه دهد.) مناسب می‌توانند با دریافت و تکمیل کاربرگ پذیرش در مرکز از سایت مرکز رشد و ارسال مدارک (مندرج در کاربرگ) درخواست خود مبنی بر استقرار در مرکز رشد زیست‌فناوری رویان را ارسال نمایند.
مرکز رشد پس از دریافت مدارک و بررسی اولیه در صورت کامل بودن مدارک و هماهنگی ایده محوری درخواست دهنده با زمینه‌های فعالیت مرکز رشد، از مدیران واحد درخواست می‌کند تا با شرکت در جلسه شورای فناوری مرکز رشد زیست‌فناوری رویان ایده محوری، وضعیت بازار و برنامه‌های خود برای رشد را مطرح کنند. پذیرش شرکت‌ها یا هسته‌ها بر اساس توانمندی علمی، تخصصی و برنامه کسب‌وکار و ایده محوری ارائه شده است. مجموعه اسناد ارائه‌شده و صحبت‌های مدیران واحدها مورد ارزیابی شورا قرار می‌گیرد و در نهایت شورا در خصوص امکان استقرار واحدها در مرکز رشد تصمیم‌گیری خواهد کرد.

واحدها در دو قالب می‌توانند در مرکز رشد پذیرفته شوند. واحدهایی که ساختار حقوقی آن‌ها هنوز شکل نگرفته است در صورت پذیرش در قالب هسته فناور و در مرحله پیش رشد قرار می‌گیرند. شرکت‌های ثبت‌شده معمولاً از مرحله رشد وارد مرکز رشد می‌شوند.


دوره پیش رشد
در این دوره به واحدهای فناوری که دارای ایده‌های فناورانه هستند، مشاوره و آموزش‌های لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار و شکل‌گیری هویت مستقل حقوقی داده می‌شود. دوره پیش رشد برای هسته‌های فناور شش ماه به طول می‌انجامد و در آن هسته‌فناور ضمن ارزیابی و آماده‌سازی ایده محوری خود در جهت ورود به بازار به سمت ثبت شرکت حرکت می‌کنند. مدت دوره پیش رشد در صورت نیاز واحد با موافقت رئیس مرکز رشد حداکثر تا ۳ ماه قابل‌افزایش خواهد بود. طی دوره پیش رشد، واحدهای فناور موظف به اثبات و تکمیل ایده محوری، تشکیل گروه کاری و ارائه برنامه کاری برای ورود به مرحله بعد یعنی دوره رشد هستند.
در این دوره واحدهای فناور متعهد به ارائه برنامه کاری و حضور فعال و نیز شرکت در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌ها بوده و باید بر ایده محوری خود تمرکز داشته باشند. پس از طی این دوره آن دسته از واحدهایی که بر اساس ارزیابی و تأیید شورای فناوری حائز شرایط شناخته شوند می‌توانند به دوره رشد وارد شوند. شورای فناوری مرکز رشد می‌تواند در صورت عدم پیگیری تعهدات و وظایف واحدهای فناور بر اساس تشخیص خود به فعالیت واحد در این دوره خاتمه داد.


دوره رشد
واحد فناور پس از طی موفق مرحله پیش رشد و ثبت شرکت وارد مرحله رشد می‌شود. دوره رشد مرحله‌ای است که طی آن واحد فناور باید با کار روی ایده محوری خود به شخصیت حقوقی فعال و موفقی از جنبه‌های اقتصادی و نوآورانه تبدیل شود. در این مدت شرکت باید با رشد علمی و فناوری توانایی عرضه مناسب خدمات یا محصول خود را پیدا کند و بتواند با سایر عرضه‌کنندگان رقابت نماید. طی این دوره شرکت علاوه بر رشد اقتصادی باید از نظر ساختار سازمانی وضعیت مطلوبی پیدا کرده باشد. حداکثر زمان در این دوره ۳ سال است. دوره رشد با درخواست شرکت و در صورت موافقت شورای فناوری مرکز رشد حداکثر تا ۲ سال قابل تمدید است.
شرکت‌های متعهد هستند تا به‌صورت دوره‌ای گزارشی از پیشرفت کار خود را به مرکز ارائه دهند. همچنین شرکت‌ها باید گزارشی از انجام تعهدات قانونی خود از جمله گزارش لیست پرداخت بیمه و سایر عوارض مرتبط با کارکنان شرکت و نیز تکالیف مالیاتی را به مرکز رشد ارائه دهند. شرکت در دوره رشد نیز ملزم به شرکت در کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌ها هستند.


استقرار غیرحضوری
واحد‌های فناور می‌توانند به شکل غیرحضوری نیز در مرکز رشد استقرار یابند. تمامی مراحل پذیرش این واحدها مانند سایر واحدها است با این تفاوت که این واحدها بر اساس نیازها و برنامه‌های خود یا مرکز به‌صورت فیزیکی در محل مرکز رشد مستقر نمی‌شوند. این واحدها به غیر از در اختیار گرفتن محل کار و دریافت خدمات مرتبط می‌توانند از سایر مزایای استقرار در مرکز رشد بهره‌مند شوند.
 
goup