واحدهای مستقر

شرکت‌ها
شرکت راهبراندیشان صنعت راد
موسسه کیمیا فن آوری داروهای طبیعی
شرکت حکیم فراز البرز کیمیا
شرکت الکا پیشرو صنعت امیر
شرکت کیان ایمن سلول
شرکت مرسانا فرادرمان طب
شرکت زیست‌فناوری میراث


هسته‌های فناور
هسته فناور «مرکز خدمات حقوق پزشکی و اخلاق پزشکی»
هسته فناور فارماپ
هسته فناور بایوایج
هسته فناور به‌فارم

 
goup